قالب وردپرس | قالب وردپرس | قالب وردپرس

مرمریت همایی سبزوار

این معدن در کشور ایران در استان خراسان رضوی، 80 کیلومتری جنوب غربی سبزوار و در ارتفاع 1700 متر از سطح دریا واقع شده است. شرایط توپوگرافی معدن ملایم، تنوع کوپ دهی در چهار نوع با نام های تجاری ابریشم، رزلایت، بلوریور و امپرادور با بافت متراکم، رنگ روشن، ساب و صیقل پذیری عالی از مهمترین ویژگی های این معدن می باشد. بر اساس استاندارد ملی 5696 (استاندارد ملی ایران ترجمه استاندارد ASTM) مشخصات میانگین مقاومت فشاری ، میانگین ضریب گسیختگی ، مقاومت سایشی ، مقاومت خمشی ، جذب آب و چگالی در جداول زیر آورده شده است .

1. مرمریت ابریشم –HO103 :

2. مرمریت رزلایت –HO178 :

3. مرمریت بلوریور –HO153 :
4. مرمریت بلو ریور مدل امپرادور –HO153 :